Toiminta-ajatus

Tarjoamme kaiken ikäisille lapsille lämminhenkisen ja turvallisen kodin lyhytaikaiseen tai pysyvään asumiseen, hänen yksilölliset erityistarpeet huomioiden.

Perustehtävämme on tarjota lapselle selkeä, turvallinen, virikkeellinen, monipuolinen ja ratkaisukeskeinen kasvuympäristö, ikätaso ja kehitystaso huomioiden. Toiminnan edellytys on lapsilähtöinen kasvatuskulttuuri ja periaate, jossa huomioidaan päivittäin lapsen osallisuutta omaan elämäänsä.

Päivilän arvot

Lasten ja henkilöstön hyvinvointi

Päivilä pyrkii aina toimimaan lapsilähtöisesti. Lapsi saa huomiota ja läsnäoloa Päivilässä paljon. Haastavissakin tilanteissa katsomme pintaa syvemmälle ja toimimme lämpimällä työotteella.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Haluamme, että toimintamme on avointa lapsia, lasten huoltajia, sosiaalitoimea sekä muita yhteistyö-kumppaneitamme kohtaan.

Rehellisyys ja ystävällisyys

Toimimme toisiamme kohtaan ystävällisesti ja rehellisesti. Näitä taitoja opettelemme lasten kanssa yhdessä ja jokainen omalla esimerkillämme.

Turvallisuus

Lasten sekä henkilökunnan täytyy saada kokea olonsa turvalliseksi. Turvallisuus näyttäytyy lapsen hyvinvoinnissa ja käyttäytymisessä.

Ammattitaito

Työryhmämme on moniammatillinen ja osaava. Lastensuojelun työkokemus ja oma henkinen kasvu ovat meillä suuressa arvossa.

Sitoutuminen työhön

Jokainen henkilökunnan jäsen on sitoutunut työskentelyyn Päivilässä. Tämä takaa lapselle kiintymyssuhteen vahvistumisen ja kiinnittymisen ympäristöönsä.