Toiminta-ajatus

Toiminnan tavoitteet
Työmme tavoitteena on turvata lapselle hyvä arki.  Päivilän henkilökunnan vahva pedagoginen osaaminen mahdollistaa psyykkisesti oireilevien lasten kasvatuksellisen kuntoutuksen. Arjen rutiinit, aito välittäminen ja terve kasvuympäristö tasapainottavat lapsen elämää ja luovat turvallisuutta, sekä antavat selvitytymistaitoja elämään. Sisällöllisenä tavoitteena on auttaa lasta kasvamaan eheäksi ja vastuuntuntoiseksi aikuiseksi.

Päivilän henkilökunnan vahva pedagoginen osaaminen mahdollistaa psyykkisesti oireilevien lasten kasvatuksellisen kuntoutuksen.

Itsetunnon kehittäminen
Kasvatuksessa tuemme erityisesti itsetunnon kehittymistä ja positiivisten voimavarojen löytymistä.  Tavoitteenamme on auttaa lasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi aikuiseksi. Menetelmiimme kuuluvat ratkaisukeskeinen ajattelu ja työote.

Tavoitteenamme on auttaa lasta kasvamaan vastuuntuntoiseksi aikuiseksi.