Henkilökunta

Monipuolinen osaaminen
Henkilökunta koostuu sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisista, jotka ovat sitoutuneita ja turvallisia aikuisia. Työskentelymme perustuu omahoitajasuhteeseen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisyyden huomioimisen. Teemme työtä verkostotyöotteella.
Päivilän arvot
Päivilän toiminnassa johtavia arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. Haluamme toimia avoimesti, luottamuksellisesti sekä rehellisesti.